Diolch i chi am gofrestru gyda BUD.
Byddwn yn anfon eich manylion mewngofnodi cyn gynted â phosibl.


Os nad ydych wedi dderbyniwyd ateb oddi wrthym o fewn 24 awr, os gwelwch yn dda gwiriwch eich ffolder sothach.


BUD Cofrestru

Cofrestru gyda BUD costio £20 y flwyddyn. Ar ôl i chi gyflwyno eich cofrestriad byddwn yn creu rhestr BUD ar gyfer eich busnes. Yna byddwn yn anfon i chi fewngofnodi manylion a chyfarwyddiadau er mwyn i chi addasu eich rhestr ac yn talu eich tanysgrifiad.

*Enw'r busnes: 
*Cyfeiriad busnes llawn: 
*Enw cyswllt: 
*Cyswllt e-bost: 
Rhif ffôn cyswllt: 
  *Maes gofynnol

Os ydych yn cynnwys eich oriau agor, byddwn yn sefydlu eich amserlenni ar gyfer chi.
Amserau bwyd sy'n gwasanaethu: 
Amseroedd Alcohol sy'n gwasanaethu: 
Amseroedd adloniant rheolaidd, ee. cwis misol, cerddoriaeth wythnosol, ac ati: 
Os ydych yn Place O Ddiddordeb, nodwch eich oriau agor: 
Os ydych yn darparu gwasanaeth, rhowch wybod i ni pan fyddwch ar gael: 
Amseroedd agor Siop: 
Amseroedd cyswllt Llety: